Darbinieks 25.septembrī iesniedzis darba devējam darba līguma uzteikumu ar mēneša termiņu. Pašlaik, 17.oktobrī, nedēļu pirms uzteikuma termiņa beigām, darbinieks darba devējam paziņo, ka ir pārdomājis un tomēr nevēlas izbeigt darba attiecības. Vai darba devējam ir jāpieņem šāds darbinieka lēmums? Vai situācijā, kad darba devējs jau ir atradis citu darbinieku konkrētajai pozīcijai, vai tas ir pietiekams iemesls nepieņemt darbinieka lēmumu atcelt uzteikumu?