Darbiniekam ir summētais darba laiks un viņš strādā diennakti, bet pēc tam ir trīs brīvdienas. Kādas ir tiesības darba devējam noteikt to, ka darbiniekam ir jāapmeklē kursi visās viņa plānotajās brīvdienās (no plkst. 9.00 līdz 17.00)?  

Darba likuma (DL) 141.pantā ir noteikts, ka atpūtas laiks ir laikposms, kura ietvaros darbiniekam nav jāveic viņa darba pienākumi un kuru viņš var izlietot pēc sava ieskata.