Darba devējs taupības nolūkos vēlas noteikt, ka visi darbinieki divas dienas nedēļā strādā attālināti, lai šajās dienās nebūtu jāapsilda biroja telpas, jāslēdz gaismas utt. Vai darba devējs šādā gadījumā attālināto darbu var noteikt ar rīkojumu?

Vai ir kādi izdevumi, kas darba devējam jākompensē, ja attālinātais darbs noteikts, piemēram, uz pieciem mēnešiem? Vai darbinieki var pieprasīt kompensēt kādus no viņiem radītajiem papildu izdevumiem par lielāku elektrības patēriņu, apkuri utt.? Vai darba devējs daļēju šāda veida izdevumu kompensāciju attālinātā darba laikā var veikt brīvprātīgi? Kā to noformēt?