Vai darbiniekam ir pienākums informēt darba devēju par stāšanos laulībā, ja netiek mainīts uzvārds un laulība ir noslēgta ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā? Vai jāiesniedz darba devējam laulības apliecība?

Atbildē uzzināsi:

  • Vai ziņas par personas ģimenes stāvokli ir personas dati.
  • Kādos gadījumos darba devējs jāinformē par stāšanos laulībā.