Darba līgumā ir iekļauts punkts, ka darba devējs drīkst ierakstīt un klausīties darbinieka privātās telefona sarunas arī ārpus darba laika. Vai šādu punktu vispār drīkst iekļaut darba līgumā un vai tas vispār ir spēkā esošs, pat ja darbinieks šādu līgumu no savas puses ir parakstījis?