Vai drīkst saņemt autoratlīdzību, ja ir piešķirts bezdarbnieka statuss un tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts?