Darbiniekam noslēgts darba līgums (normāls darba laiks ar darba laika uzskaiti), tiek veikts arī papildu darbs, noslēdzot autoratlīdzības līgumu, kurā noteikts konkrēts autordarbs, izpildes termiņš un samaksa. Vai jāuzskaita autordarbam veltītais laiks, ja tas tiek veikts uz autorlīguma pamata? Autordarbs var tikt veikts gan darba dienā, gan arī ārpus darba laika, piemēram, sestdienā.