Vai par periodu, kad darbinieks atstādināts no darba, uzkrājas atvaļinājuma dienas? Vai atstādināšanas termiņu paildzina darbinieka slimošana atstādināšanas laikā?