Darbinieks ir saņēmis aizdevumu 5000 eiro apmērā. Personisku apstākļu dēļ darbinieks lūdz šo aizdevumu (atlikusī summa 4500 eiro) ieturēt no ikmēneša darba algas. Vai uzņēmums drīkst uz rakstiska iesnieguma pamata veikt šādu ieturējumu? Vai šādam ieturējumam ir kādi summas ierobežojumi?

Ieturējums no darba algas ir summa, ko darba devējs atskaita no darbiniekam izmaksājamās darba algas pēc nodokļu nomaksas. Darba likuma (DL) 78.pants un 79.pants un Civilprocesa likuma 594.pants paredz divu veidu ieturējumus no darba algas: