Uzņēmumā strādā darbinieks, kuram joprojām ir pārbaudes laiks. 2022. gada 20. maijā darbinieks lūdz no 2022. gada 1. jūlija piešķirt viņam bērnu kopšanas atvaļinājumu. Vai darba devējam ir tiesības pārtraukt darba attiecības ar konkrēto darbinieku, ņemot vērā, ka viņam vēl ir pārbaudes laiks? Vai arī apstāklis, ka saņemts iesniegums par bērnu kopšanas atvaļinājumu, rada darba devējam kādus aizliegumus?