Darba līgumā tiek norādīts, ka pēc konkrēta nostrādātā laika posma uzņēmums darbiniekiem nodrošina apdrošināšanas polisi. Šogad uzņēmums vēlas mainīt apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju, bet tā rezultātā process ir ieildzis, un darbinieki uz kādu laiku var palikt bez apdrošināšanas polises. Vai darba devējam ir jebkādā veidā jāatlīdzina vai citā veidā, piedāvājot kādu papildu bonusu, jāatlīdzina periods, kurā darbiniekiem nav nodrošināta apdrošināšanas polise?