Darbinieks vēlas doties trīs nedēļu ilgā atvaļinājumā no 2023.gada 4.decembra. Darbiniekam ir neizmantots  uzkrātais atvaļinājums par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 4.decembrim. Saskaņā ar Darba likuma 149.panta 3.daļu uzkrāto atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu gadu. Ko tas nozīmē? Vai šajā gadījumā drīkst norādīt, ka atvaļinājums izmantots par periodu no 2022.gada 4.decembra līdz 2023.gada 3.septembrim?

Atbilstoši aprakstītajai situācijai secināms, ka darbinieks gandrīz divus gadus nav bijis atvaļinājumā. Tā kā nav zināms konkrēts datums, kad darbinieks uzsācis darba attiecības, precīzu atbildi uz uzdoto jautājumu sniegt nav iespējams. Tomēr var norādīt principus, kas jāņem vērā, veicot aprēķinu. Apskatām piemēru, kurā darbinieks būtu uzsācis darba attiecības 2022.gada 1.janvārī un uzkrāto ikgadējo atvaļinājumu nebūtu izmantojis līdz 2023.gada 4.decembrim.