Uzņēmuma “A” telpu uzkopšanu nodrošina ārpakalpojuma veicējs – uzņēmums “B”. Uzņēmuma “B” apkopēja katru vakaru tīra “A” telpas. Darba izpildes laikā apkopēja gūst traumu, piemēram, iepūš acīs dezinfekcijas līdzekli vai nokrīt pa kāpnēm. Kuram jāuzņemas atbildība par notikušo negadījumu – uzņēmumam “A”, “B” vai darbiniekam?

Lai viennozīmīgi sniegtu izsmeļošu atbildi uz jautājumu, pilnībā jāzina visi notikuma apstākļi.  No sniegtā apraksta var secināt, ka šis ir nelaimes gadījums darbā, kas ārpakalpojuma darba devējam ir jāizmeklē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”. Saskaņā ar noteikumu 2.punktu nelaimes gadījums ir darba vietā vienas darba dienas vai maiņas laikā noticis ārkārtējs notikums, pēc kura personai radušies veselības traucējumi vai pastāv veselības traucējumu iestāšanās varbūtība (inficēšanās risks), vai iestājusies iesaistītās personas nāve.