Darbinieks strādā attālināti no mājam. Kurš ir atbildīgs par darbinieka darba vietas aprīkošanu ar nepieciešamo iekārtu? Kā darba devējam pārliecināties, ka darba vieta ir aprīkota atbilstoši drošības un veselības prasībām?