Darbinieks pieņemts darbā, nosakot trīs mēnešu pārbaudes laiku. Pēc mēneša darba devējs uzteic darba līgumu, vienojoties, ka darba attiecības beidzas pēc trīs dienām (atbilstoši likumam uzteikums izsniegts trīs dienas iepriekš). Darbinieks pēc uzteikuma nostrādā vienu dienu un nākamajā dienā nav darbā, jo ir saslimis. Kā jārīkojas šajā situācijā – jāgaida, kad darbinieks izveseļojas, un tad nostrādā atlikušās dienas? Vai darba attiecības iespējams izbeigt uzteikumā norādītajā datumā?