Darbā, kurā nav iespējams paredzēt darba grafiku, uz nepilnu darba laiku tiek pieņemts darbinieks. Saskaņā ar Darba likuma (DL) 40.panta 2.daļas 7.punktu šādā situācijā darba līgumā būtu jānorāda šāda informācija:

  • darba grafiks ir mainīgs;
  • nolīgtais darba laiks, kas ir garantētais apmaksātais darba laiks mēneša ietvaros;
  • kādā laikā darbiniekam ir pienākums veikt darbu;
  • minimālais paziņošanas laiks pirms darba uzsākšanas vai tā atsaukuma.

Vai šāda veida darba līgumā jānorāda, ka:

  • darbs tiek organizēts maiņās (attiecīgi nav nepieciešams sastādīt maiņu grafiku vismaz mēnesi iepriekš un piemērot citus maiņu darbam noteiktos noteikumus);
  • garantētais apmaksātais darba laiks pēc būtības ir uzskatāms par nepilnā darba laiku;
  • ja attiecīgajā mēnesī ir pārsniegts normālais darba laiks, virsstundas tiks apmaksātas pēc vispārīgiem principiem?