Uzņēmums veicis darbinieku atlasi konkrētam amatam, un izvēlētais kandidāts mutiski piekritis darba piedāvājumam un apsolījis ierasties parakstīt darba līgumu. Uzņēmums personu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) reģistrējis kā darba ņēmēju, bet fiziski tā nav parakstījusi līgumu un nav ieradusies darbā. Vai šajā gadījumā ir uzsāktas darba tiesiskās attiecības? Kā tās pārtraukt?