Kā aprēķināt atlaišanas pabalstu saskaņā ar Darba likuma (DL) 112. pantu? Kurā brīdī darbiniekam tas pienākas  - jānostrādā vismaz gads vai cits noteikts periods? Vai arī atlaišanas pabalsts pienākas jau pēc pārbaudes laika? Piemēram, darbinieks nostrādājis trīs mēnešus un divas nedēļas, tad tiek atlaists - vai jāmaksā atlaišanas pabalsts viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā? Tad sanāk, ka atlaišanas pabalsts jāmaksā vienas mēnešalgas apmērā gan tad, ja nostrādāti trīsarpus mēneši, gan tad, ja nostrādāti četri gadi un 11 mēneši?

Atlaišanas pabalsts likumā

Atlaišanas pabalsts ir materiāls atbalsts, kas darbiniekam tiek samaksāts darba attiecību izbeigšanas brīdī. Tomēr atlaišanas pabalsta izmaksa nav paredzēta vienmēr, kad tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības. Proti, atlaišanas pabalsta izmaksa ir saistīta ar DL noteikto likumīgo iemeslu, kas nav saistīts ar darbinieka vainojamu uzvedību, kādēļ darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas.