Vai darba devējs var samazināt darba algas apmēru, ja darbinieks nepienācīgi pilda savus pienākumus? Par kādu darba noteikumu pārkāpumu darbinieku var sodīt ar darba algas samazinājumu?