Strādājot klātienē, darbinieka nostrādātās stundas iespējams noteikt samērā precīzi, taču kā rīkoties, ja darbinieks strādā attālināti? Vai saskaņā ar datu aizsardzības pamatprincipiem darba devējs drīkst kontrolēt darbinieka darba laiku, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās ierīces?