Darbinieks lūdz atvaļinājumu janvāra sākumā, taču informē par to darba devēju tikai pāris nedēļu iepriekš, kad jau ir grūti saplānot darbu un atrast aizvietotāju. Kas jāņem vērā, saskaņojot atvaļinājumu laiku, lai tas notiktu abām pusēm ērti un izdevīgi?