Uzņēmums plāno paplašināt darbību, piedāvājot arī darbiekārtošanas pakalpojumus. Vai tam jāsaņem kāda specifiska atļauja vai licence? Kā tas notiek?