Kā rīkoties, ja darbinieks atsakās pieņemt rājienu, brīdinājumu? Kā viņu ar to iepazīstināt?

Darba likuma (DL) 90.pants paredz, ka darba devējam par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu ir tiesības darbiniekam izteikt rājienu, šī soda piemērošana ir ar sodošu un vienlaikus ar prevencijas mērķi. Darba kārtību uzņēmumā saskaņā ar DL 54.pantu nosaka darba kārtības noteikumi, darba koplīgums, darba līgums un darba devēja rīkojumi.