Uzņēmumā samazina darbinieku skaitu, izmaksājot atlaišanas kompensācijas. Uzņēmumā ir darbiniece, kuras līgums ir spēkā no 2010. gada, tātad 12 gadus, bet četrus no tiem viņa ir bijusi bērnu kopšanas atvaļinājumā (divas reizes). Vai pabalsta aprēķinā jāņem vērā gads, no kura ir spēkā līgums, vai reāli nostrādātais laiks (pēc nostrādātā laika sanāk tikai astoņi, nevis 12 gadi, līdz ar to mainās maksājamās kompensācijas apmērs)? Ja skaita samazināšanas gadījumā jāizvēlas starp divām darbiniecēm – minētajai darbiniecei līgums ir spēkā 12 gadus, bet otrai – 11 gadus (viņa ir strādājusi bez ilgstošām prombūtnēm, arī viņai ir divi bērni), vai iespējams norādīt, ka uzņēmums izvēlas saglabāt darbā otro darbinieci, jo viņas reāli nostrādātais laiks ir ilgāks?