Darbinieks ir salauzis kāju, kā rezultātā tīri fiziski nevar nokļūt līdz savai darba vietai, kas atrodas biroja ēkas 5.stāvā, jo nav pieejams lifts. Kādas alternatīvas strādāšanai birojā darba devējs var piedāvāt darbiniekam, lai darba process neapstātos? Jo kājas lūzums netraucē darbiniekam veikt darba pienākumus, vienīgi liedz nokļūt līdz darba vietai. Vai darba devējs var piespiest darbinieku ņemt darbnespējas lapu šādos apstākļos?

Atbildē uzzināsi:

  • Kurš atbildīgs par vides pieejamību neparedzamos apstākļos.
  • Vai drīkst veikt darbu, ja ir atvērta darbnespējas lapa.