Darbiniece aprīlī atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma. Viņas aprūpē ir divi bērni līdz trīs gadu vecumam. Atbilstoši Darba likuma (DL) 150. panta 5. daļai darbiniece vēlas izmantot ikgadējo atvaļinājumu jau jūlijā, tātad divus mēnešus pēc atgriešanās darbā. Vai šādā gadījumā darba devējam darbiniecei atvaļinājums obligāti jāpiešķir viņas norādītajā laikā, lai gan viņa nostrādājusi tikai divus mēnešus? Vai tad, ja darbiniece to prasa, darba devējam jāpiešķir četru nedēļu ilgs ikgadējais apmaksātais atvaļinājums? Vai darba devējs var atteikties piešķirt pilnu atvaļinājumu, bet piekrist, piemēram, tikai divām nedēļām? Kāds šādā gadījumā būtu pamatojums atteikt darbiniecei piešķirt četru nedēļu atvaļinājumu?