2021. gada 15. novembrī darba devējs atstādināja no darba darbinieku, kam konkrētajā brīdī nebija derīga Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāta vai ārstu konsīlija atzinuma par atlikto vakcināciju. Ir pagājuši divi mēneši, un darbinieks informē darba devēju, ka ir ieguvis Covid-19 vakcinācijas sertifikātu un līdz ar to ir gatavs atgriezties darbā. Kādu rīkojumu sagatavot par darbinieka atgriešanos darbā?