Uzņēmumā izveidota jauna amata vieta - programmētājs. Kad jāveic darba vides risku novērtējums šim amatam konkrētajā uzņēmumā, t.i., pirms darbinieks sāk strādāt vai pēc tam, kad jau veic darbu? Vai darbinieku var nosūtīt uz obligāto veselības pārbaudi pirms amata risku novērtējuma? Norīkojuma veidlapā jānorāda konkrētie darbinieka riski – vai uzņēmuma vadītājs tos var norādīt pats, vai tomēr jāsagaida darba drošības speciālista novērtējums un tikai tad jānosūta darbinieki uz pārbaudi (darba aizsardzības speciālists ir ārpakalpojumā)?