Uzņēmums maina biroju, pārceļoties uz telpām blakus ēkā. Vai šādā gadījumā jāizsauc darba aizsardzības speciālists un jāveic jauns darba vides risku novērtējums, pat ja darba aprīkojums, darba vietas (galdi) u.c. nianses pēc būtības nemainās (visu aprīkojumu – darba galdus, krēslus, datorus utt. – uzņēmums ņem līdzi un nemaina)? Vai no jauna jāveic darba drošības instruktāža darbiniekiem (arī tad, ja ikgadējā instruēšana bijusi pirms mēneša)?