Kura ir pēdējā darba diena darbiniekam, kurš strādā maiņās un uzteicis darbu pārbaudes laikā? Uzņēmumā noteikts summētais darba laiks ar maiņu grafiku. Darbinieks uzteicis darba līgumu pārbaudes laikā 2022. gada 10. janvārī. Atbilstoši grafikam plānotās darba dienas ir 10., 11.  un 13. janvāris. Kura ir pēdējā darba diena - 12. vai 13. janvāris? Vai tad, ja darbinieks uzteic darba attiecības un nestrādā termiņā noteiktās trīs dienas, darba devējam ir pienākums tās kompensēt? Ja darba devējs darba ņēmējam uzteicis darbu pārbaudes laikā, vai jākompensē atbilstoši grafikam plānotās darba dienas, ja darbinieks nestrādā?