Darbiniekam jāveic darbs svētku dienā. Darbs jāveic arī nakts laikā. Vai šādā gadījumā darbiniekam, kas strādā svētku naktī, pienākas piemaksa par nakts darba stundām un darbu svētku dienā?