Vai darba devējs darba līgumā var paredzēt, ka darbiniekam garantē darbu 15 stundas mēnesī, vienlaikus minot, ka šo darbu būs jāveic piecas dienas pēc darba devēja iepriekšēja pieprasījuma,  katrā no šīm dienām darbiniekam liekot strādāt trīs stundas, mēnesī kopā – 60 stundas. Vai šādas prasības darba līgumā ir samērīgas? Vai pastāv kādi ierobežojumi, kas nošķirtu darba līgumu ar stundu likmi un maiņu grafiku no parastā darba līguma ar normālo darba laiku? Darbiniekam pirmajā gadījumā ir ļoti grūti plānot savu privātu dzīvi, kā arī savienot darbu ar citiem blakus darbiem.