Kā pierādīt, ka ir bijis pārkāpums, ja aizrādījums izteikts mutvārdos, bet informācija par pārkāpumu nav dokumentēta rakstveidā? Kā pareizi fiksēt mutvārdu aizrādījumu?