Darbiniekam A par konkrētu papildu pienākumu izpildi noteikta piemaksa 30% apmērā no algas laika posmā no 1.septembra līdz 31.oktobrim. Piemaksa noteikta ar darba devēja rīkojumu. Tā kā darba devējs no 1.oktobra pieņem darbā jaunu darbinieku B, kas turpmāk veiks šos pienākumus, darbiniekam A tie nebūs jāveic visu rīkojumā norādīto laiku, t.i., nebūs jāveic līdz rīkojumā norādītājam 31.oktobrim. Vai darba devējs šādā gadījumā var atsaukt ar rīkojumu noteikto piemaksu, jo papildu pienākumi vairs netiek veikti? Vai tam nepieciešama darbinieka piekrišana vai jāslēdz vienošanās? Vai darba devējam ir kāda iespēja piemaksu atcelt vienpersoniski, ja darbinieks tam nepiekrīt?