Darbinieks uz 10 mēnešiem nosūtīts uz vienu būvobjektu, savukārt pēc tam uz deviņiem mēnešiem nosūtīts uz citu būvobjektu tajā pašā valstī, bet cita pakalpojuma līguma ietveros. Vai šādā gadījumā laiku abos projektos nesummē kopā, bet ņem vērā katru nosūtījumu atsevišķi, tādējādi rezultātā darbiniekam neveidojas ilgtermiņa nosūtīšana (virs 12 mēnešiem)?