Kā notiek termiņuzturēšanās atļaujas kartes anulēšana darba attiecību izbeigšanas gadījumā? Vai informācija par uzturēšanās atļaujas anulēšanu tiek nodota automātiski vai ir nepieciešams veikt kādas darbības?

Atbildē uzzināsi:

  • Kas jādara, lai varētu nodarbināt ārzemnieku – trešās valsts pilsoni.
  • Kura iestāde ir atbildīga par termiņuzturēšanās atļaujas anulēšanu.