Atbilstoši Darba likumam darba laiks dienā pirms svētkiem ir jāsaīsina par vienu stundu. Taču ko darīt situācijās, kad darbiniekam ir noteikta nepilna darba diena, piemēram, sešas stundas? Vai tādā gadījumā darba laiks ir jāsaīsina uz piecām stundām?

Darba likuma (DL) 135.pantā paredzēts, ka pirms svētku dienām darba dienas ilgums saīsināms par vienu stundu, ja darba koplīgumā, darba kārtības noteikumos vai darba līgumā nav noteikts īsāks darba laiks. Šī norma attiecas tikai uz tām svētku dienām, kuras noteiktas likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”. Ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Proklamēšanas diena (18.novembris) ir šo svētku dienu sarakstā, darba diena pirms 18.novembra saīsināma gan valsts un pašvaldību iestādēs, gan privātajā sektorā nodarbinātajiem.