Darba likuma (DL) 149. panta 2. daļā noteikts, ka, darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām, taču viena no daļām nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām. Atvaļinājumu piešķir kalendārajās dienās, bet apmaksā darba dienas. Vai tad, ja darbinieks izmantojis divas nepārtrauktās nedēļas, bet pārējo atvaļinājumu izmanto pa daļām, piemēram, pa vienai dienai, kopā ir 24 apmaksājamās atvaļinājuma dienas? Ja nepārtraukto divu nedēļu periodā sestdienā vai svētdienā ir svētku dienas, vai apmaksājamo dienu ir vēl vairāk?