Darbiniekam ir ikgadējā atvaļinājuma uzkrājums 86 dienas. Šāds uzkrājums ir izveidojies darba intensitātes un specifikas dēļ. Vai darba devējs drīkst lūgt darbiniekam noformēt atvaļinājumu, par to izmaksāt atvaļinājuma naudu, bet vienlaikus lūgt darbiniekam fiziski atrasties darbā un veikt darba pienākumus?