2015.gada pirmajā pusgadā Konkurences padome (KP) ir izteikusi brīdinājumus 15 uzņēmumiem, kuru darbības radījušas aizdomas par iespējamu Konkurences likuma pārkāpumu. Vairums brīdinājumu ir izteikti publisko iepirkumu pretendentiem, apliecinot, ka iepirkumi Latvijā ir konkurences kropļojumu riskam visvairāk pakļautā joma.