Š.g. 29.augustā Ministru kabinets apstiprināja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtības noteikumos, lai nodrošinātu efektīvāku eksāmena organizēšanu un pilnveidotu eksāmena norisi.