Latvijas Republikas Augstākā tiesa (AT) paplašinātā sastāvā 27.06.2018. atcēla Vidzemes apgabaltiesas (VA) Civillietu tiesas kolēģijas 17.06.2014. spriedumu daļā, ar kuru par iepriekšējo laika periodu papildus zemes piespiedu nomas maksai piedzīts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) un noteikts pienākums šādu maksājumu veikt turpmāk.