29.06.2018. Latvijas Republikas Satversmes tiesa (ST) ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr.2017-28-0306 "Par Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 3.1 punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 18.panta pirmajai daļai un 21.panta pirmajai daļai", informē ST.