Konkurējošas sabiedrības dibināšana un tās darbības aktīva veicināšana ir būtisks sabiedrības dalībnieka lojalitātes pienākuma pārkāpums, norāda Latvijas Republikas Augstākā tiesa (AT) 28.06.2018. spriedumā, kas taisīts SIA "Rīgas Tālmācības vidusskola" prasībā pret prasītājas dalībnieci (fizisku personu), SIA "V.V. mācību centrs" un Rīgas 1.Tālmācības vidusskolu.