Šā gada  21. septembrī Latvijas Republikas Senāts spriedumā lietā SKK-9/2021 atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu un nosūtīja jaunai izskatīšanai krimināllietu par autortiesību pārkāpšanu, izmantojot datorprogrammas.