Senāts 19.decembrī atcēla Rīgas apgabaltiesas 2019.gada 25.novembra spriedumu akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" prasībā pret sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Baltic Taxi" par preču zīmju reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu.