Latvijas Republikas Senāts ar 30.augusta lēmumu neierosināt kasācijas tiesvedību ir atstājis spēkā Konkurences padomes (KP) 2021.gada lēmumu, ar kuru iestāde sodīja divus meliorācijas uzņēmumus – SIA "Valkas meliorācija" un SIA "Agromeliorators" – par saskaņotu piedāvājumu sniegšanu valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" organizētajos iepirkumos. Tādējādi spēkā stājies KP lēmums, informē KP.

SIA "Valkas meliorators" valsts budžetā jāiemaksā naudas sods 208 837,15 eiro apmērā. Savukārt KP lēmums par konstatēto pārkāpumu attiecībā uz SIA "Agromeliorators" stājās spēkā jau š.g. 9.jūnijā, kad uzņēmums nolēma neiesniegt kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

2021.gadā KP atklāja sakritības valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" organizētajos iepirkumos laika periodā no 2016.līdz 2019.gadam, kas īstenoti Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai programmas ietvaros 2014. – 2020.gadam. Vērtējot iepirkumus un veicot inspekcijas sešos uzņēmumos, KP guva pierādījumus, ka meliorācijas pakalpojumu sniedzēji – SIA "Valkas meliorācija" un SIA "Agromeliorators" – ir aizliegti vienojušies par dalības noteikumiem trīs iepirkumu procedūrās.