Senāts ar 2023.gada 29.septembra spriedumu lietā SKA-5/2023 noraidījis kasācijas sūdzību un atstājis spēkā Konkurences padomes (KP) 2013.gada lēmumu, ar kuru KP konstatēja, ka biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (AKKA/LAA)” ir ļaunprātīgi izmantojusi savu monopolstāvokli, piemērojot mazajiem un vidējiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem par mūzikas atskaņošanu apmeklētājiem domātās telpās ievērojami augstāku tarifu nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā, kā arī vairumā citu ES dalībvalstu.