Latvijas Republikas Senāts apmierināja pieteicējas SIA „Pienava wind” lūgumu par pagaidu noregulējumu. Senāts atzina paredzēto darbību – vēja elektrostaciju parka „Pienava” būvniecību – par akceptētu līdz brīdim, kad stāsies spēkā Tukuma novada domes lēmums par paredzētās darbības akceptu (SIA „Pienava wind” labvēlīga sprieduma gadījumā), vai līdz brīdim, kad stāsies spēkā spriedums, ar kuru SIA „Pienava wind” pieteikums tiek noraidīts. Senāts šādu lēmumu pieņēma, izskatot pieteicējas blakus sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pagaidu noregulējumu lietā.