Senāts, izskatot lietu SKC‑46/2023 kasācijas kārtībā 25.janvārī, atcēla Zemgales apgabaltiesas 2021.gada 20.maija spriedumu, ar kuru noraidīta patērētāja prasība par pirkuma maksas samazināšanu un pirkuma maksas daļas piedziņu no automašīnu tirgotājas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Automotiv", kas veic saimniecisko darbību ar zīmolu "EZ AUTO". Lieta nodota jaunai izskatīšanai Zemgales apgabaltiesā.